Testverktyg

Väl beprövade och certifierade testverktyg

Vi arbetar bland annat med de två unika, moderna och egenutvecklade testverktygen Ledarstilsinventorium (LSI) och Basprofil (BP) som båda ger ett stöd vid urval och utveckling av morgondagens ledare. Testverktygen går att administrera över internet, vilket ger en smidig och snabb hantering. Företag kan välja att antingen köpa en licens för att själva hantera verktygen i sin verksamhet eller ge oss i uppdrag att genomföra testerna med återkoppling till respektive testperson.

Förutom dessa testverktyg är vi certifierade i de flesta av STP:s (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi) granskade tester, t.ex. Ravens, 16PF, Matrigma m.fl.

Vi arbetar också med praktiska övningar såsom In basket, ledarskapsdilemman, företagsanpassade business case etc. Allt detta i syfte att öka medvetenheten om ledarbeteendet i relation till verksamhetens ledarbehov.

Ledarstilsinventorium (LSI)

Rätt ledarstil ökar lönsamheten. LSI är speciellt framtaget och utformat för att kartlägga chefers ledarstilar. Det är mycket användbart vid chefsrekrytering, chefsutveckling och vid sammansättning av ledningsgrupper. Testpersonen svarar på hur denne agerar, tänker och känner i olika situationer och gentemot underställda och överordnade. LSI-testet tar ca 30 min att besvara och ger svar på flera oberoende dimensioner i ett modernt ledarskap.

Basprofil (BP)

Personligheten avgör framgång på jobbet. BP, som är granskat och rekommenderat av STP, fokuserar på att belysa de grundläggande egenskaperna i personligheten som har koppling till framgång i arbetslivet. BP används ofta vid rekrytering och utveckling för att ge en tillförlitlig bild av personligheten.

Kontakta oss gärna om Du vill få en mer utförlig beskrivning av våra tester och hur Ditt företag/Din organisation kan ha nytta av dessa.

Catrin Ståhlgren är en av våra specialister inom Lisberg. Använd formuläret så återkommer vi till dig inom kort.

Vill du veta mer om våra testverktyg?

Vi tar gärna en dialog kring hur våra testverktyg fungerar och varför vi använder dem.