Lisberg - experter inom Executive Search i snart 40 år

Mänskligt och modigt partnerskap

Lisberg kännetecknas av långvariga, goda och nära relationer med våra kunder och vi arbetar med stort engagemang i uppdragen. Vi har kundrelationer som sträcker sig mer än femton år tillbaka i tiden och många uppdragsgivare för vilka vi genomfört ett stort antal olika rekryteringar. Vi arbetar över alla branscher, lägger stor vikt vid analysfasen och att förstå uppdragsgivarens affärskultur, vilken fas som organisationen befinner sig i idag och vad morgondagen kan komma att erbjuda.

 

Vi tror inte på slumpen. Vårt fokus är att hitta de bästa kandidaterna på marknaden, de som inte aktivt söker jobb och som bevisat framgång i tidigare roller. Vårt kontaktnätverk är stort och kandidater som kontaktas av oss tar sig tid att lyssna. Vi är noga med att sköta hanteringen av kandidater professionellt och med största sekretess. Vårt mål i alla våra uppdrag är att våra kunder ska ha svårt att välja.

Executive Search, Executive Interim, Board Services och Executive Coaching

Vi har gedigen erfarenhet inom Executive Search, ledarskap och organisation. Våra seniora konsulter har egen linjechefserfarenhet och våra researchkonsulter har lång erfarenhet inom vårt hantverk. Vi har bred branschkunskap samt ett genuint intresse av och förståelse för våra kunders affär och marknad.

Många av våra kunder har anlitat oss under många år, vilket vi ser som ett gott betyg. Långa kundrelationer gör att vi bygger upp ett kunnande om våra uppdragsgivares organisation och utmaningar vilket är ovärderligt vid nästa viktiga rekrytering.

Vi har global täckning

Som medlem i IMD-Search International Search & Consulting Network, med kontor i 23 länder, medverkar vi frekvent i internationella rekryteringar. Samtidigt har vi tillgång till ett globalt nätverk som kan bistå våra uppdragsgivare vid behov av internationella chefer och vid globala rekryteringar.

Vi träffar Dig gärna för att lyssna på Dina behov – det kan bli ett första steg till ett långt samarbete.