Lisberg Executive Search - Hållbar rekrytering i över 40 år

Sustainable Leadership

Idag är det affärskritiskt för verksamheter att ha ett stort hållbarhetsfokus. Detta kräver nya roller och förändrade beteenden i organisationen. Vi stöttar Er i denna omvandling.

 

Framtidsorienterade organisationer behöver kompetens för att fylla gapet mellan nuvarande hållbarhetsposition den position man önskar uppnå och som krävs för att vara konkurrenskraftig. Denna omvandling kräver hållbarhetsinriktade styrelseledamöter, chefer på hög nivå och anställda, för varje roll, i varje avdelning och kompetensområde. Våra konsulter och partners har gedigen erfarenhet inom strategi, ledarskap, ESG/hållbarhet, affärsutveckling och organisationsutveckling.

Sustainable Development

Vi är experter på strategisk kompetensförsörjning samt att stötta ledare och organisationer inom en hållbar utveckling. Våra seniora konsulter har egen linjechefserfarenhet och våra researchkonsulter har lång erfarenhet inom vårt hantverk.

Lisberg kännetecknas av långvariga och nära kundrelationer. Med stort engagemang och professionalitet genomför vi våra uppdrag. Vi har bred branschkunskap samt ett genuint intresse av och förståelse för våra kunders affär och marknad. Vi är vana vid att arbeta med olika bolag såsom investmentbolag, start-ups, ägarledda bolag, noterade bolag samt ekonomiska föreningar.

Global Reach with Local Knowledge

Som partners inom IMD-Search International Search & Consulting Network, med över 40 kontor i 25 länder, kan vi bistå våra uppdragsgivare vid behov av internationella chefer och utföra globala rekryteringar.

Vår drivkraft är att se människor utvecklas och nå sin fulla potential samt att bidra till hållbara och konkurrenskraftiga organisationer. Vi träffar Dig gärna för att lyssna på Dina behov.