Board Services

Dynamik är nyckeln

Ett företags styrelse och verkställande direktör ska årligen utvärderas enligt svensk kod för bolagsstyrning. Styrelseutvärderingar är viktiga och när de genomförs på rätt sätt hjälper de en hel organisation att utvecklas, hitta nya krafter och ta sikte på nya mål.

Vi arbetar systematiskt och strukturerat och agerar alltid oberoende vid våra utvärderingar. Erfarna konsulter ser över styrelsens arbete i helhet, men också enskilda ledamöters bidrag. Genom att identifiera och förstå såväl styrkor som svagheter hos en styrelsen kan vi utnyttja oupptäckta möjligheter, men också förutse och möta nästa utmaningar. En styrelse som fungerar är en framgångsfaktor.

Vi har samma utgångspunkt när det kommer till styrelserekryteringar. Vi vet vad företag kräver och därför kan vi också lita på vår erfarenhet, kompetens och effektiva arbetssätt. Så oavsett om vi stöttar valberedningar, ägare eller styrelseordföranden i en rekrytering, så kan vi garantera att vi möter rätt behov och hittar rätt person.

Olle Olofsson är en av våra specialister inom board services.. Använd formuläret så återkommer vi till dig inom kort.

Låt styrelsen uppnå sin maximala potential