Global täckning

Vi har mångårig erfarenhet av internationellt verksamma företag

Vi har många års erfarenhet av att utvärdera och rekrytera ledare till internationellt verksamma företag. Våra seniora konsulter har själva erfarenhet från att tidigare ha arbetat internationellt.

IMD – Ett kommersiellt nätverk

Lisberg är en aktiv partner inom IMD International Search Group, i vilket vi representerar Sverige. Nätverket, som grundades 1972, har fler än 40 kontor i 25 länder med sammantaget över 200 konsulter. IMD Group ger oss tillgång till såväl internationella som regionala perspektiv och kunskap om lokala förhållanden över hela världen.

Vi har blivit utsedda till Member of the Year åtta gånger, ett bevis på att vi verkligen arbetar internationellt och har kunskap och förståelse för olika värderingar och kulturella drag.

IMD International Search Group rankas som ett av de 20 största Executive Search företagen i världen enligt Hunt Scanlon.

Läs mer på imdsearch.com

AESC – En branschorganisation

The Association of Executive Search Consultants är en global branschorganisation för Executive Search och Leadership Services som certifierar sina medlemmar efter mycket specifika kvalitetskrav och är representerad i Europa, USA och Asien. Lisberg är medlem sedan 2010.

Läs mer på aesc.org