Våra tjänster

Vi har ett brett erbjudande

Vår bredd ger spets och leveransprecision när våra kunder söker en ny VD, ledare, styrelseordförande eller styrelseledamot.

Inom våra affärsområden har vi en gedigen kompetens som inkluderar både förståelse för affärsverksamhetens behov och ledarens framtida utveckling. Lisbergs erfarna konsulter utvärderar företagets behov och bidrar med hållbara lösningar. Vårt uppdrag är inte att fylla en tom stol utan att bidra med att skapa framgång och utveckling genom vår erfarenhet och förståelse. Bra ledare och bra styrning är ovärderliga framgångsfaktorer för våra kunder.

Vår framgångsmodell bygger på att vi lägger stort engagemang vid att sätta oss in i våra kunders verksamhet, affär och företagskultur för att kunna identifiera, attrahera och utvärdera rätt ledare.

Eva Nielsen är en av våra specialister inom Executive Search. Använd formuläret så återkommer vi till dig inom kort.

Vill du prata med oss?