Våra tjänster

Lisberg är ett av Sveriges ledande rekryteringsföretag

Lisberg är ett av Sveriges ledande rekryteringsföretag med fokus på svensk och internationell Executive Search på hög nivå.

Inom våra affärsområden har vi en gedigen kompetens som inkluderar både förståelse för affärsverksamhetens behov och ledarens framtida utveckling. Lisbergs erfarna konsulter utvärderar företagets behov och bidrar med hållbara lösningar. Vårt uppdrag är inte att fylla en tom stol utan att bidra med att skapa framgång och utveckling genom vår erfarenhet och förståelse. Bra ledare och bra styrning är ovärderliga framgångsfaktorer för våra kunder.

Vår framgångsmodell bygger på att vi lägger stort engagemang vid att sätta oss in i våra kunders verksamhet, affär och företagskultur för att kunna identifiera, attrahera och utvärdera rätt person.

Flertalet av våra kunder har anlitat oss under många år och det ser vi som ett gott betyg. Långa och goda samarbeten gör också att vi bygger upp ett kunnande om organisationen vilket är ovärderligt vid nästa viktiga rekrytering.