Executive search

Positioner på koncernlednings-, företagslednings- eller styrelsenivå

När det gäller Executive Search och chefsrekrytering, rekryterar och utvärderar vi morgondagens ledare till nyckelbefattningar. Ofta handlar det om positioner på koncernlednings-, företagslednings- eller styrelsenivå, nationellt såväl som internationellt.

Vi använder vår erfarenhet från Management Assessment och arbetar med djupintervjuer som kompletteras med bl.a. moderna ledarskapstest och personlighetstest, i kombination med begåvningstest och verklighetstrogna Business Case.

Varje enskilt uppdrag behandlas unikt och vi anpassar vår process och våra metoder för att nå bästa resultat. Med riktad sökning och med största diskretion kontaktar vi lämpliga kandidater som har rätt kompetens och personlighet för den aktuella positionen.

Vill du veta mer om Executive Search?

Kontakta oss redan idag om du är intresserad av att anlita Lisberg för Executive Search.