Executive Search

Positioner på koncernlednings-, företagslednings- eller styrelsenivå

Att hitta rätt person för en nyckelbefattning kräver både djup och bred förståelse. Därför startar vi alltid med att i detalj analysera organisation, trender och bransch i helhet.

Vi som erfarna trusted advisors kartlägger företagskultur, dynamiker, utvecklingsmöjligheter, och hur närliggande verksamheter agerar. Tillsammans med vårt nätverk skaffar vi oss bästa möjliga utgångsläge, oavsett om uppdraget är regionalt, nationellt eller internationellt.

Regeln för kandidater är kvalitet före kvantitet. Även om det urval vi utgår från är stort, så är just ledarroller särskilt utmanande att hitta. När vi granskar använder vi därför en kombination av tester, realistiska business case och personliga djupintervjuer.

Våra tester är forskningsbaserade och ger oss en tydlig indikation på hur en kandidat skulle agera i sin ledarroll. Våra business case är verklighetstrogna och utformade för att redogöra en persons problemlösningsförmåga. Under våra intervjuer lär vi känna kandidater på ytterligare ett sätt. Vi anpassar samtalen för specifika frågor och fler perspektiv, allt kopplat till den specifika rollen och utmaningen. När vi lägger ihop alla delar är vi i slutändan säkra på vår rekommendation.

Men vårt arbete slutar inte här. Med rekommendationen följer också en tydlig överlämning. Vi beskriver hur personen är och fungerar, vilka förutsättningar den behöver för att lyckas, och hur hon eller han kommer agera i sin nya roll. Vi följer upp alla uppdrag på samma sätt. På så vis lär vi oss mer, och kan fortsätta garantera att vi hittar rätt person för er.

Eva Nielsen är en av våra specialister inom executive search. Använd formuläret så återkommer vi till dig inom kort.

Låt oss erbjuda en lösning