Lisberg – Specialister på ledarskap

Vi bidrar till våra kunders framgång genom att hitta och utveckla rätt ledare. Lisberg har erfarna och välutbildade medarbetare. Våra konsulter har dessutom en bred erfarenhet från ledande befattningar inom näringsliv och offentlig sektor med fokus på vad som är modernt ledarskap.

Från våra kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm arbetar 10 medarbetare, varav 7 konsulter, med såväl nationella som internationella uppdrag. Förutom ett antal assessmentprojekt genomför vi ett hundratal chefsrekryteringar per år.

Våra affärsområden är: