Lisberg

Strategiska partners inom ledarskap

Vi bidrar till våra kunders framgång genom att hitta och utveckla rätt ledare. Lisberg har erfarna och välutbildade medarbetare. Våra konsulter har dessutom en bred erfarenhet från ledande befattningar inom näringsliv och offentlig sektor med fokus på vad som är modernt ledarskap.

Vi utgår från våra  kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm och levererar uppdrag såväl nationellt som internationellt. Förutom ett antal assessmentprojekt genomför vi ett hundratal chefsrekryteringar per år.

Våra tjänster

Ägande och ledning

Lisberg är ett helägt dotterbolag inom börsnoterade PION Group som verkar för att maximera människors och företags förmåga att prestera på högsta nivå genom kompetens, teknik och insikt.

Styrelseordförande: Claes Gellstrup, VD Poolia Sverige
VD Lisberg: Eva Nielsen

Våra värderingar

Passion & Execution = put your heart in it – and make it happen

Passion

 • Passion is about my inner glow and enthusiasm.
 • I act in the spirit of PION Group and trust my inner compass.
 • I challenge myseIf and others to grow.
 • I share knowledge and care about my colleagues, my customers and the world at large.
 • I am proud of us.
 • This is what takes PION Group from great to extraordinary.

Execution

 • I believe that actions speak louder than words.
 • I think big, start small and act now.
 • I do my utmost to achieve my goals.
 • I keep my promises and persist through challenges.
 • My achievements tell my story.
 • This is how PION Group outperforms the competition.

Sekretess – en självklarhet

Vi arbetar med strikt sekretess vad gäller det som kommer till vår kännedom i samband med uppdraget och vi har en etisk policy som alltid följs i vårt arbete.

All information vi får om företagets strategier, visioner och affärsplaner behandlas alltid som konfidentiellt material.  Sekretessen är ömsesidig, det vill säga att alla testresultat, bedömningar och personliga uppgifter om medarbetare och kandidater behandlas som konfidentiellt material av våra uppdragsgivare.

Förutsättningen för ett lyckat resultat är djupa kunskaper om och en helhetssyn över verksamhetens organisatoriska och kulturella struktur. Därför strävar vi efter ett långsiktigt samarbete som grundar sig på ömsesidigt förtroende och stark integritet mellan oss, våra uppdragsgivare och våra kandidater.

Vi tar din personliga integritet på stort allvar, läs mer om detta i vår integritetspolicy.