Referenser

Lisberg har genom åren genomfört många framgångsrika Executive Search och Management Assessment-projekt. Vill du ha ytterligare referenser och skapa dig en uppfattning om hur vi på Lisberg är som partner förmedlar vi gärna kontakter med befintliga uppdragsgivare efter deras samtycke.

Branscher och industrier

Vi arbetar inom följande branscher:

 • Industri
 • Konsumentprodukter
 • Professional Services
 • Offentlig verksamhet
 • Medicinteknik
 • Tech
 • Energi
 • Bank/Finans
 • Fastighet
 • Ägarledda bolag
 • Private Equity-bolag