Våra värderingar

En stabil grund att stå på

Engagemang & professionalism

Våra konsulter har bred erfarenhet från ledande positioner inom näringsliv och offentlig sektor. De kan därför snabbt sätta sig in i våra uppdragsgivares verksamhet och bedöma vilka behov som finns ur ett affärsmässigt, organisatoriskt och företagskulturellt perspektiv. Alla på Lisberg har ett passionerat och mycket engagerat förhållningssätt till varje uppdrag – det ligger djupt rotat i vår historia och i vår företagskultur.

Affärsmässighet

En affärsmässig inställning till våra uppdragsgivares verksamhetsmål är en förutsättning för att lyckas. Att vi genom vårt arbete ska bidra till ökad lönsamhet på kort och lång sikt för våra uppdragsgivare är ett lika självklart som viktigt kriterium vid både chefsrekrytering och management assessment.

Efter avslutat uppdrag kvalitetssäkrar vi våra metoder genom att låta uppdragsgivaren göra en utvärdering.

Förtroende

Alla uppdrag är unika och det ställer speciella krav på oss som konsulter. Vi är ödmjuka, men vi ifrågasätter också och ser nya infallsvinklar. Att våra uppdragsgivare känner förtroende för vår kompetens och våra metoder är avgörande för att vi ska lyckas. Både verksamhet och medarbetare har sina styrkor och svagheter, sina likheter och olikheter, som alla måste vägas in för att rätt person ska hamna på rätt plats och för att organisationen ska kunna utvecklas åt rätt håll.

Vi använder bara kvalitetssäkrade, välrenommerade och normerade verktyg för personbedömning och management assessment. Vi har kompetens att anpassa våra verktyg efter uppdragsgivarens behov och önskemål.