Sekretess - en självklarhet

Vi jobbar med strikt sekretess under våra uppdrag

Vi arbetar med strikt sekretess vad gäller det som kommer till vår kännedom i samband med uppdraget och vi har en etisk policy som alltid följs i vårt arbete.

All information vi får om företagets strategier, visioner och affärsplaner behandlas alltid som konfidentiellt material.  Sekretessen är ömsesidig, det vill säga att alla testresultat, bedömningar och personliga uppgifter om medarbetare och kandidater behandlas som konfidentiellt material av våra uppdragsgivare.

Förutsättningen för ett lyckat resultat är djupa kunskaper om och en helhetssyn över verksamhetens organisatoriska och kulturella struktur. Därför strävar vi efter ett långsiktigt samarbete som grundar sig på ömsesidigt förtroende och stark integritet mellan oss, våra uppdragsgivare och våra kandidater.