Interim Management

Ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att få in specifik ledarskapskompetens till ditt företag

Att hyra in en Interim Manager är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att få in specifik ledarskapskompetens till ditt företag för att hantera förändringar, genomföra projekt och – eller fylla en eventuell lucka som uppstått i ledningen. Med en interim manager får ditt företag en ökad grad av flexibilitet, kunskap och kapacitet för att genomföra förändringar och lösa svåra utmaningar. Modellen är allmänt lämpad och passar i nästan alla branscher och företag.

Interim Management med höga krav på erfarenhet & effektivitet

När du anlitar oss får du tillgång till ett enormt nätverk av kvalificerade ledare som ger dig möjligheten att hitta rätt managementperson. Vårt nätverk består av personer med lång branscherfarenhet och med erfarenhet av just interim management och dessa personer har förmågan att snabbt sätta sig in i just er verksamhet.

Fördelarna med Interim Management

Oavsett vad orsaken är till att du anlitar en Interim Manager så är fördelarna följande:

  • Snabbhet – de kan vara på plats inom några dagar, med ett minimum av rekryterings- eller uppsägningsformaliteter.
  • Erfarenhet – kan omedelbart sätta sig in i arbetet och blir snabbt produktiva och effektiva. Interim managers är ofta överkvalificerade för det jobb de utför.
  • Resultat – de är bara så bra som deras tidigare uppdrag – meritlista och prestation är det som räknas. De är vana att bli utvärderade baserat på resultat och de vet hur man levererar.
  • Överföring av kunskap – de överför en stor mängd av sin skicklighet, sina kontakter och erfarenheter till teamet. Kunskap som finns kvar långt efter de har lämnat organisationen.
  • Objektivitet – samtidigt som de har en god känsla för företagets värderingar och värdegrunder, begränsas de inte av intern företagspolitik
  • Fokuserade – deras prestationer mäts mot de viktiga uppgifter som de blir de blivit tilldelade.
  • Leverans – de kan fungera som rådgivare åt styrelsen – samtidigt som de tar operativt ansvar och levererar.