Ägande och ledning

För största engagemang – ett långsiktigt ägande. Lisberg ägs sedan 2019 av Dreamwork-koncernen men agerar som fristående bolag med VD Eva Nielsen (fd Backstam).