Medarbetare

Jan Olsson

Senior Consultant
070 - 855 21 32
jan.olsson@lisberg.se

Jan arbetar med Executive Search, Assessment Development och Management assessment för såväl näringsliv som offentlig verksamhet. Jan arbetar också med karriärplanering för chefer utifrån både ett verksamhets- och individperspektiv samt är engagerad i styrelsearbete.

Jan har tidigare arbetat med HR-frågor på ledande befattningar i såväl offentlig verksamhet som industriföretag. Sedan 1999, då Jan började på Lisberg som VD och ägare, har han varit med och utvecklat företaget. Sedan några år är Jan Seniorkonsult och ägnar mycket tid till framförallt VD- och styrelserekryteringar.

Jan har en Fil.kand. inom Beteendevetenskap från Högskolan i Örebro kompletterad med juridik, pedagogik samt flera ledarskapsutbildningar och styrelseutbildning på EFL. Jan är certifierad inom en rad kvalificerade testverktyg gällande personlighet, ledarskap och begåvning.

Jan finns på vårt Malmökontor.

 

Våra konsulter har en bred erfarenhet från ledande befattningar inom såväl näringsliv som offentlig sektor.

Vår gedigna kompetens och erfarenhet med fokus på modernt ledarskap gör Lisberg till en av marknadsledarna inom vår bransch. Detta gör att du som kund kan känna dig trygg i processen.

Anita Otterheim Hjalmarsson
Senior Consultant
070 - 529 24 75anita.otterheim@lisberg.se
Annette Linton
Senior Consultant
073 - 233 12 08annette.linton@lisberg.se
Birger Gustavsson
Senior Consultant
070 - 268 70 24birger.gustavsson@lisberg.se
Cecilia Malmhagen
Office Manager & Administration
073 - 310 43 90cecilia.malmhagen@lisberg.se
Jan Olsson
Senior Consultant
070 - 855 21 32jan.olsson@lisberg.se
Karin Ödman Tolf
Senior Consultant
076 - 110 52 02karin.odman@lisberg.se
Mats Kullenberg
Chairman, Senior Consultant Interim
070 - 377 45 42mats.kullenberg@lisberg.se
Per Åström
MD and Senior Consultant
070 - 268 13 35per.astrom@lisberg.se
Sofia Tabbah Illek
Head of Research
073 - 203 05 33sofia.illek@lisberg.se
Sofie Tenggren
Research Consultant
070 - 268 13 60sofie.tenggren@lisberg.se