Medarbetare

Anita Otterheim Hjalmarsson

Senior Consultant
070 - 529 24 75
anita.otterheim@lisberg.se

Anita är Seniorkonsult på Lisberg och arbetar inom Executive Search, Styrelserekrytering och Management Assessment.

Anita har erfarenhet från HR-chefsarbete i globalt industriföretag. Hon har bred erfarenhet och kunskap i att arbeta med assessment- och audit-processer i både svenska och internationella företag samt i internationella due diligence-förfaranden.

Anita har en Fil.kand. i Beteendevetenskap från Linköpings Universitet, vilken hon har kompletterat med studier och forskning inom management och kommunikation i USA. Anita är certifierad inom en rad kvalificerade testverktyg gällande personlighet, ledarskap och begåvning.

Anita finns på vårt Malmökontor.

 

Våra konsulter har en bred erfarenhet från ledande befattningar inom såväl näringsliv som offentlig sektor.

Vår gedigna kompetens och erfarenhet med fokus på modernt ledarskap gör Lisberg till en av marknadsledarna inom vår bransch. Detta gör att du som kund kan känna dig trygg i processen.

Anita Otterheim Hjalmarsson
Senior Consultant
070 - 529 24 75anita.otterheim@lisberg.se
Annette Linton
Senior Consultant
073 - 233 12 08annette.linton@lisberg.se
Birger Gustavsson
Senior Consultant
070 - 268 70 24birger.gustavsson@lisberg.se
Cecilia Malmhagen
Office Manager & Administration
073 - 310 43 90cecilia.malmhagen@lisberg.se
Jan Olsson
Senior Consultant
070 - 855 21 32jan.olsson@lisberg.se
Karin Ödman Tolf
Senior Consultant
076 - 110 52 02karin.odman@lisberg.se
Mats Kullenberg
Chairman, Senior Consultant Interim
070 - 377 45 42mats.kullenberg@lisberg.se
Per Åström
MD and Senior Consultant
070 - 268 13 35per.astrom@lisberg.se
Sofia Tabbah Illek
Head of Research
073 - 203 05 33sofia.illek@lisberg.se
Sofie Tenggren
Research Consultant
070 - 268 13 60sofie.tenggren@lisberg.se